Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Cele i korzyści
 • Na zajęciach zwrócimy szczególną uwagę na zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących podczas epidemii koronawirusa.
 • Szkolenie rozwiąże wiele wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy.
 • Zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania należącego do gmin, w szczególności z nowymi obowiązkami gmin w zakresie regulacji sprzedaży alkoholu, nałożonymi nowelizacją z 10 stycznia 2018 r., a także innymi przepisami.
 • Omówienie procedury wydawania i cofania zezwoleń, problematyki naliczania opłat oraz najnowszego orzecznictwa.
 • Omówienie najczęstszych przypadków, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczących wydawania zezwoleń i pobierania opłat.
 • Przedstawienie zasad przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy: limitowa i zasady usytuowania.
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z epidemią koronawirusa.
 4. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 5. Nowelizacja ustawy z 10 stycznia 2018 r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu.
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 7. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 8. Ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”).
 9. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem. Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty.
 10. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez Internet.
 11. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
 12. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 13. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 14. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy. Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 15. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcie skierowane do urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

zwiń
rozwiń