Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 160 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, które:

  • przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub
  • mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym.

FORMA WSPARCIA:

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

  • refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 160 Uczestników,
  • aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 52 Uczestników.

OBSZAR REALIZACJI:

Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 086 796,16 zł

DOFINANSOWANIE: 1 773 776,73 zł

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 8.30 - 14.30

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Waldemar Kochański

tel. 795 505 511

w.kochanski@bydgoszcz-frdl.pl