Image layer

Image layer

Image layer

GMINO ZAOPIEKUJ SIĘ MALUCHEM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

wraz z

Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw

zaprasza władze samorządu gminnego oraz pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na BEZPŁATNE szkolenie

„Maluch w Twojej gminie”

realizowane w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka spotkań, które odbywać się będą w formie 2  zjazdów  (dwu i trzydniowego) dotyczyć będzie bardzo ciekawych i przydatnych dla samorządów zagadnień z zakresu organizacji  opieki nad dziećmi, w tym m.in. planowania wydatków inwestycyjnych związanych z organizacją opieki, finansowania wydatków z programu „Maluch” i z Regionalnego Programu Operacyjnego, tworzenia wniosków aplikacyjnych, partnerstwa prywatno-publicznego, pozainstytucjonalnych form opieki.

Gwarantujemy profesjonalnych trenerów, materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.  Niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załącznikach.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy przesłać wypełnione oświadczenie i kartę zgłoszeniową na adres: info@bydgoszcz-frdl.pl


Zachęcamy do wzięcia udziału.  

 

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału.

Załączniki:

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl