Image layer

Image layer

Image layer

PROFESJONALNI URZĘDNICY - PRAWO BUDOWLANE

                                                


"PROFESJONALNI URZĘDNICY - PRAWO BUDOWLANE"


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie  pn. „Profesjonalni urzędnicy - prawo budowlane”, realizowanego w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Cel i zakres projektu:

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji 550 pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz dostarczenie pracownikom jednakowych interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018.

Projekt przeznaczony jest dla:

- pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (WINB),

- Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (PINB),

- pracowników administracji architektoniczno-budowlanej urzędów wojewódzkich i starostw powiatowych

Pierwszym etapem będzie organizacja szkoleń, drugim etapem będą indywidualne konsultacje z ekspertem z zakresu prawa budowlanego.

W ramach projektu zapewniamy Państwu bezpłatne dwudniowe szkolenie, pełne wyżywienie, dla osób spoza Bydgoszczy nocleg pomiędzy dniami szkoleniowymi, materiały szkoleniowe (w tym notes, długopis, pendrive).

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz elektroniczny.

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie uczestnika

Regulamin Projektu

Harmonogram szkoleń

 

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z opiekunem projektu:

Natalia Mikołajczyk

tel. (52) 321 18 90

mail: n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl