Image layer

Image layer

Image layer

Zapytania ofertowe

EFS PO WER Oś priorytetowa:  II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty

Konkurs na autora scenariuszy szkoleń e-learningowych oraz na trenerów-moderatorów szkoleń e-learningowych i trenera ToT moderacja w projekcie Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”

Ogłaszający: CKZiU Włocławek Partner Projektu

Link do ogłoszenia (zgodne z PZP)

http://ckziu.wloclawek.pl/projekt-szkolenia-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-szkoly

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim"

Projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany jest w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego"
 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego"

 

Projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

 

 

Logotypy UE

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 4/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 5/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 6/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/Z/2017

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 462 501,25 zł, w tym dofinansowanie: 439 376,18 zł.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl