Image layer

Image layer

Image layer

Zapytania ofertowe

Logotypy UE

Zapytanie ofertowe nr 1/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 3/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 4/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 5/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/Z/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 6/Z/2017 w ramach projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/Z/2017

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/Z/2017

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 462 501,25 zł, w tym dofinansowanie: 439 376,18 zł.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl