Najnowsze przepisy dotyczące postępowania w zakresie wydawania prawa jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zasad postępowania w zakresie wydawania prawa jazdy, a także wszelkich czynności związanych z nadzorem nad kierującymi. Zajęcia będą prowadzone za pomocą specjalnej platformy internetowej, która umożliwia wymianę informacji pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w świetle obowiązujących przepisów w tym zmian ustawy prawo o ruchu drogowym.

UWAGA

Zachęcamy do przesyłania pytań, opisu szczególnych przypadków lub problemów, o których chcielibyście Państwo omówić podczas proponowanego spotkania. Wszystkie przesłane pytania zostaną szczegółowo omówione, a najciekawsze zostaną włączone do materiałów szkoleniowych. Proszę o przesyłanie pytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem na adres: milena.dudek@okst.pl

zwiń
rozwiń
Program

1. Elektroniczne zatrzymanie i zwrot prawa jazdy – uprawnienia organów kontroli ruchu drogowego i starosty.
2. Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości i orzeczeń. Postępowanie Policji i ITD.
3. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Były egzaminator osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do  17 czerwca 2021 r.