Ochrona zabytków w gminie. Prawo i praktyka

Miejsce
Internet
Termin
24 września 2021
Czas trwania
09:30 - 14:00
Cena
309 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest prezentacja zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji zabytków oraz występujących w związku z tym błędów przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie ochrony zabytków.
  • Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i standardów wprowadzonych orzecznictwem sądowoadministracyjnym.
  • Indywidualne omówienie potrzeb uczestników.
zwiń
rozwiń
Program

1. System ochrony zabytków w Polsce.
a. Zagadnienia podstawowe.
b. Katalog form ochrony zabytków.
2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
3. Zabytki w planowaniu przestrzennym. 
a. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
b. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
c. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
d. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
e. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
4. Gminna ewidencja zabytków.
a. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
b. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
c. Procedura sporządzenia karty adresowej. 
d. Błędy w gminnej ewidencji zabytków. 
5. Gminny program opieki nad zabytkami – status prawny i charakter czasowy.
6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
7. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
8. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  do 20 września 2021 r.