Image layer

Image layer

Image layer

Legalność zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Data szkolenia
19-03-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 05.03 wynosi 360 PLN
Po 05.03 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy PUP-ów , właściciele firm-pracodawcy, pracownicy działu kadr, pracownicy biur rachunkowych rozliczających firmy zatrudniające cudzoziemców.

Cel: Ugruntowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów dotyczących legalizacji pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzący: pracownik instytucji kontrolnych od 1997 r., od 2001 r. aktywnie prowadzący kontrole ukierunkowane na ograniczenia skutków nielegalnego zatrudnienia, w tym nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. Od 2008 r. czynny inspektor pracy, od 2017 r. specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia dotyczącego legalnej pracy cudzoziemców w Polsce - uwarunkowania historyczne i potrzeby bieżące.

2. Różnice w procedurach zatrudniania cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej.

3. Instytucje desygnowane do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

4. Przedstawienie i omówienie obowiązujących przepisów w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce.

5.Praktyka legalizowania pracy cudzoziemców w Polsce, formy, procedury.

6. Praca sezonowa, stała, krótko- i długoterminowa.

7. Skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców i powierzania im innej pracy zarobkowej.

8. Współpraca instytucji kontrolnych.

9. Aspekty organizacyjno - prawne zatrudnienia cudzoziemców i powierzania im innej pracy zarobkowej w 2019 r. w praktyce – analiza przypadków, praktyka, dokumentacja.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl