Image layer

Image layer

Image layer

Czas pracy i jego ewidencjonowanie w 2019 roku

Data szkolenia
18-04-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.04 wynosi 368 PLN
Po 04.04 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy działu kadr wszystkich jednostek tworzący dokumentację związaną z rozliczaniem czasu pracy.

Cel i korzyści: Omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy. Przedstawienie normy i wymiaru czasu pracy po zmianach w prawie pracy,  wytyczne niezbędne do sporządzenia harmonogramu czasu pracy. Dokumentacja służąca ewidencji czasu pracy. Omówienie przypadków szczególnych jak praca w godzinach nadliczbowych, w systemie zmianowym itp. Praktyczne przykłady tworzenia harmonogramów i rozliczenia czasu pracy

Prowadzący: prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur kontroli zarządczej w instytucjach sektora finansów publicznych oraz doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje z grupą INFOR training.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

I. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

 1.Jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy?

 2. Charakterystyka systemów czasu pracy – na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu czasu pracy u pracodawcy?

II. Harmonogramy czasu pracy.

 1. Kiedy należy układać harmonogramy czasu pracy pracownikom?

 2. Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy?

 3. Czas pracy niepełnoetatowca.

  a) Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

  b) Jak prawidłowo ułożyć harmonogram czasu pracy dla niepełnoetatowca.

 4. Godziny nadliczbowe – rozliczanie.

  a) Ustalanie godzin nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy.

  b) Rozliczanie godzin nadliczbowych:

   - zapłatą z dodatkami,

   - czasem wolnym,

   - dniem wolnym.

  c) Kiedy pracownik zatrudniony na część etatu pracuje w godzinach nadliczbowych?

 5. Jednomiesięczny i kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – rozliczanie czasu pracy pracowników.

III. Ewidencje czasu pracy – zmiany od 2019 roku.

 1. Dane, które będą musiały znaleźć się w kartach ewidencji czasu pracy, czyli jak prawidłowo powinny być prowadzone ewidencje czasu pracy.

 2. Jakie dokumenty związane z czasem pracy należy dołączyć do ewidencji czasu pracy?

 3. Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.

IV. Elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci po zmianach w prawie w czerwcu 2018 roku

 1. Stosowanie telepracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

  a) Komu przysługuje prawo do wykonywania pracy w formie telepracy ?

  b)W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł nie uwzględnić wniosku pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy.

 2. Elastyczne formy organizacji czasu pracy.

  a) Omówienie elastycznych form organizacji czasu pracy na wniosek pracownika-rodzica niepełnosprawnego dziecka.

 3. Wykonywanie pracy w :

  a) przerywanym systemie czasu pracy ,

  b) ruchomym czasie pracy,

  c) indywidualnym rozkładzie czasu pracy.

 4. Czy uprawnienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych są ograniczone wiekiem dziecka?

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl