Image layer

Image layer

Image layer

Podatek VAT w instytucjach kultury

Data szkolenia
13-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 368 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy zajmujący się rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury.

Cel i korzyści: Omówienia zmian w podatku VAT, tych planowanych i już istniejących.

Prowadzący: radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma ponad
10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych.
Z sukcesem reprezentowała gminy w sporach w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Powadzi szkolenia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Instytucje kultury a schematy podatkowe -czy dotyczy ich obowiązek raportowania?

2. Instytucja kultury jako czynny podatnik VAT. Instytucja kultury a zwolnienie podmiotowe z VAT.

3. Kasy rejestrujące w Instytucjach kultury. Omówienie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych) w zakresie dotyczącym instytucji kultury.

4. Kasy rejestrujące w Instytucjach kultury. Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 27 kwietnia 2018 - dot. w szczególności kas raportujących on-line oraz zmian dotyczących kas fiskalnych, nowych zasad dotyczących aspektów technicznych kas, wystawiania faktur do paragonów, nowych sankcji za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów, nowych zasad wystawiania paragonów.

5. Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 - dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT

  a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?

  b) zmiana struktury JPK,

  c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

  d) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,

  e) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

6. Omówienie projektu ustawy nowelizującej z 6 września 2018r.

7. Nowa matryca stawek VAT:

  a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,

  b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,

  c) wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,

 d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

8. Zmiany w zakresie wykazu podatników VAT: zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników, konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.

9. Plany MF dotyczące rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment):
  a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
  b) zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.

10. Usługi kulturalne i ich opodatkowanie.

11. Podatek VAT a dotacje i wydatki finansowane z dotacji.

12. Działalność „mieszana” a VAT.

13. Instytucje kultury a centra usług wspólnych i rozliczanie VAT

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl