Image layer

Image layer

Image layer

Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od 1 lipca 2019r. (zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty praktyczne)

Data szkolenia
13-06-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 390 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 410 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi urzędów, kierownicy wydziałów podatkowych, osoby odpowiedzialne za naliczanie i pobór podatków lokalnych.

Cel i korzyści: Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:

- ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym,

- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów urzędowych ogólnopolskich formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do nich,

- nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych,

- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora !

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

I. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:

 - przygotowywanie ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1; IN-1), podatek rolny (DR-1; IR-1) oraz podatek leśny (DL-1; IL-1) w ramach regulacji prawnych „Konstytucja dla biznesu”;

 - zmiany do ustaw do ogólnopolskich wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny;

 - czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;

 - czy wszystkie podmioty (podatnicy) na terenie danej gminy (miasta) są zobowiązane od 1 lipca 2019 r. do złożenia wypełnionych nowych formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;

 - za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;

 - czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;

 - czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;

 - czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);

II. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

 - informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

 - załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,  dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 - deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

 - załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

III. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

 - informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

 - załącznika do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

 - deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

 - załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

IV. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, w tym miedzy innymi zasady wypełniania:

 - informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

 - załącznika do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

 - deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5  do rozporządzenia,

 - załącznika do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

V. Nowe niepublikowane orzeczenia wsa oraz NSA w sprawach podatków i opłat lokalnych.

VI. Pytania, dyskusja, itp.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl