Image layer

Image layer

Image layer

Rozliczanie krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych

Data szkolenia
22-07-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.06 wynosi 298,50 PLN
Po 15.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie dedykowane  do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych.

Cel i korzyści: Przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.

Uczestnicy dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych.

Udział w spotkaniu rozwieje wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji.

Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych.

Przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje – w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd - wprowadzania do nich określonych zapisów

Prowadzący: prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca autor i współautor kilkudziesięciu książek i autor ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno - Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 15 czerwca br.

1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni

2. osoba:  rabat 25%

3 osoba:   gratis

Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty całoroczne:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Pojęcie podróży służbowej – jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe?

2. Określenie miejsca pracy – pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy.

3. Odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.

4. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.

5. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową.

6. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych – m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu „dodatkowych wydatków” i tego konsekwencje. 

7. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:

  a) diety,

  b) koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów),

  c) ryczałty na jazdy lokalne,

  d) noclegi,

  e) inne wydatki.

8. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej:

  a) diety,

  b) koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,

  c) noclegi,

  d) inne wydatki.

9. Czas pracy w delegacji:

  a) część delegacji zaliczana do czasu pracy,

  b) część delegacji niezaliczana do czasu pracy,

  c) nadgodziny,

  d) okresy minimalnego wypoczynku,

  e) korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl