Image layer

Image layer

Image layer

Jednolity rzeczowy wykaz akt – tworzenie, stosowanie i nowelizacja

Data szkolenia
16-07-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.06 wynosi 298,50 PLN
Po 15.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych

Cel i korzyści: Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i nowelizacji jednolitych rzeczowych wykazów akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Omawiane będą zasady klasyfikacji dokumentacji i ustalania czasookresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.

Omówienie całokształtu zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostce organizacyjnej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami, uczestniczy będę mogli wykonać ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący: specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 15 czerwca br.

1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni

2. osoba:  rabat 25%

3 osoba:   gratis

Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny podstawowej.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty całoroczne:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Co to jest jednolity rzeczowy wykaz akt (konstrukcja i części składowe).

2. Podmioty zobowiązane prawnie do posiadania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

3. Jak ustalić okresy przechowywania dokumentacji w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych.

4. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji analogowej i elektronicznej.

5. Jak stworzyć „dobry” wykaz akt dla jednostki organizacyjnej (jednolite i strukturalne wykazy akt).

6. Zasady rozbudowy wykazów akt i procedura ich uzgadniania z archiwum państwowym.

7. Potrzeba nowelizacji wykazów akt od 2018 r. w związku z RODO oraz nowymi przepisami  odnośnie dokumentacji pracowniczej.

8. Znakowanie i opis dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (ćwiczenia).

9. Błędna klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji – skutki i konsekwencje dla jednostki. Identyfikacja zagrożeń.

10. Wykaz akt a ewidencja dokumentacji (spisy spraw, spisy zdawczo-odbiorcze, spis dokumentacji do brakowania)

11. Dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy w wykazie akt (różnice i podobieństwa).

12. Odszukiwanie dokumentacji w wykazie akt (ćwiczenia praktyczne).

13. Dyskusja

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl