Image layer

Image layer

Image layer

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji i ewidencji

Data szkolenia
19-08-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.06 wynosi 298,50 PLN
Po 30.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy  działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Cel i korzyści: Szkolenie  ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, po zmianach przepisów prawa w tym zakresie - ćwiczenia warsztatowe w każdym bloku

Prowadzący: ekonomista – praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie, od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość”.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 30 czerwca br.

1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni

2. osoba:  rabat 25%

3 osoba:   gratis

Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny podstawowej.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty całoroczne:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Ewidencja należności budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

  a) należności krótkoterminowe i długoterminowe,

  b) na podstawie różnych dokumentów,

  c) nadpłaty,

  d) zaległości,

  e) przedawnienia,

  f) należności sporne.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.

3. Aktualizacja należności budżetowych - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności, ewidencja.

4. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:

  a) upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,

  b) wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,

  c) kontrahent w likwidacji, upadłości

  d) postanowienia komornicze

  e) zakończenie postępowania egzekucyjnego

  f) koszty egzekucji.

5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

  a) umorzenie należności,

  b) odroczenie terminu płatności,

  c) rozłożenie zaległości na raty.

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej.

8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

  a) potwierdzanie sald,

  b) weryfikacja.

9. Pytania.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl