Image layer

Image layer

Image layer

OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne)

Data szkolenia
20-08-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.07 wynosi 298,50 PLN
Po 31.07 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Osoby rozliczające podatki (skarbnicy, główni księgowi, dyrektorzy ds. finansów, pracownicy wydziałów finansowych); prawnicy wewnętrznych jednostek, osoby odpowiedzialne za dotacje i projekty inwestycyjne, zwłaszcza te finansowane z UE, w podmiotach takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, spółki komunalne, instytuty naukowe, jednostki badawcze, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty wykonujące zadania publiczne, jednostki sektora finansów publicznych, urzędy administracji państwowej.

Cel i korzyści: Opodatkowanie dotacji zawsze było zagadnieniem problematycznym. Podmioty z sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje zakładające określone wpłaty własne mieszkańców, np. dotacje z regionalnego programu operacyjnego (dalej: RPO) na odnawialne źródła energii (OZE), dofinansowanie wymiany kotłów, zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie wyjazdu przedsiębiorców na targi itp. Nie jest jasne, czy w niektórych przypadkach nie będzie konieczne zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT.

Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT).

Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych, które dotychczas dość liberalnie podchodziły do opodatkowania takich dofinansowań, obecnie jednak zmieniły stanowisko. W konsekwencji jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie.

Znowu pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Wątpliwości rozpoczęły się od wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017 r., który wywołał bardzo wiele kontrowersji wśród samorządów. Organ i Sąd uznały, że skoro gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną zarówno w celu odprowadzenia ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych, jak i własnych jednostek organizacyjnych - to od dnia 1 stycznia 2016 r. wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków nie będą dotyczyły wyłącznie działalności opodatkowanej, lecz również innej działalności wykonywanej poza podatkiem VAT i mogą być odliczane jedynie prewspółczynnikiem. Obserwujemy zatem obecnie powrót do argumentacji sprzed kilku lat i znowu kwestionowane jest prawo samorządów do odliczania VAT z tytułu inwestycji. Należy bowiem jasno stwierdzić, iż ograniczenie odliczenia do wysokości prewspółczynnika VAT dla wielu gmin równe jest de facto odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego (gdyż ten wynosi w praktyce 1-10 %).

Prowadzący: prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorką komentarza do ustawy O kontroli skarbowej

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni

2. osoba:  rabat 25%

3 osoba:   gratis

Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny podstawowej.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty całoroczne:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1.  VAT w dotacjach – uwagi ogólne

  - dwa aspekty opodatkowania dotacji,

  - pojęcie VAT kwalifikowanego,

  - kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,

  - kiedy przysługuje odliczenie,

  - przepisy i przykłady z praktyki.

2. Opodatkowanie dotacji – zmiana stanowiska MF

  - dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,

  - najnowsze interpretacje KIS,

  - orzecznictwo sądów administracyjnych min. WSA w Rzeszowie i WSA w Lublinie,

  - praktyczne rozliczenie dotacji na przykładach.

3. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych

  - istota odwrotnego obciążenia,

  - kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,

  - odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?

  - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,

  - regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,

  - o czym pamiętać podczas zamówień publicznych?

4. VAT kwalifikowany

  - orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,

  - praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,

  - sankcje podatkowe,

  - stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo.

5.  Zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji   

  - orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,

  - inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska,

  - orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,

  - odliczanie VAT od targowiska, cmentarza, przystanków itp.

6.  Kiedy projekt dotyczy VAT?

  - działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,

  - orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl