Image layer

Image layer

Image layer

Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów Karty Nauczyciela z uwzględnieniem najnowszych zmian

Data szkolenia
22-08-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.06 wynosi 298,50 PLN
Po 30.06 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego wykonujący zadania z zakresu edukacji, a także pracownicy zespołów ekonomiczno – administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

Cel i korzyści: Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat stosowania w praktyce delegacji ustawowych zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień w zakresie ruchu kadrowego oraz stanowieniem aktów prawa miejscowego

Prowadzący: od kilkunastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w starostwie powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 30 czerwca br.

1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni

2. osoba:  rabat 25%

3 osoba:   gratis

Powyżej 3 osób:  rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny podstawowej.

Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty całoroczne:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1.  Podział kompetencji pomiędzy organy jednostki samorządu terytorialnego – prawidłowa realizacja właściwości w świetle Karty Nauczyciela.

2.  Akty prawa miejscowego stanowione na podstawie Karty Nauczyciela:

  a.  regulamin wynagradzania nauczycieli;

  b.  regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli i ich rozliczania;

  c.  regulacje dotyczące funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

  d.  regulacje dotyczące finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3.  Analiza wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym.

4.  Zadania organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzaminacyjnego.

5.  Zadania organu prowadzącego w zakresie wyposażenia szkoły lub placówki.

6.  Udział organu prowadzącego w tworzeniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

7.  Udział w procedurze oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.

8.  Udział organu prowadzącego w ruchu kadrowym nauczycieli.

9.  Pozostałe zadania organu prowadzącego.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl