Image layer

Image layer

Image layer

Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w roku 2019 (w kazusach)

Data szkolenia
12-09-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.08 wynosi 377 PLN
Po 29.08 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy działów kadr i płac jst, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy działów kadr i płac szkół, przedszkoli itp. oraz jednostek obsługi oświaty, przedsiębiorcy

Cel i korzyści: Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych tytułu podróży służbowych w oparciu m.in. o studium przypadków.

- uniknięcie błędów i kosztów  w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne, orzecznictwo + studium przypadków (rozwiązywanie kazusów)

- zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP).

- wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych  jednostkach samorządowych i oświatowych

- uzyskanie wiedzy w zakresie optymalnego zarządzania wydatkami związanymi  z podróżami służbowymi w instytucji (przykłady zapisów w wewnętrznych procedurach)

- możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie  zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

Prowadzący: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRDL.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych  w 2019 r

2. Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych, w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy

3. Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów  podróży:

  - dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom

  - nocleg ze śniadaniem- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne

  - problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.

  - dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej

  - koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej, pojazdy nie będące własnością pracodawcy

  - pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów

4. Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom:

  - limity ryczałtów za noclegi

  - ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia, wyłączenia

5. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:

  - polecenie wyjazdu służbowego

  - obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe (w ramach dniówki roboczej) 

  - zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy

  - skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy

  - potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy

  - rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty

  - dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji - rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika)

  - skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji (niezgodnego z prawdą)  i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.

  - wewnętrzne regulacje – procedury  i instrukcje rozliczania podróży służbowych (przykłady rozwiązań)

6. Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej:

  - podróż zagraniczna do kilku państw 

  - moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej - problemy praktyczne wyjazdu do kilku państw

  - zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie

  - pozostałe koszty podróży służbowych

7. Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe – terminy.

8. Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.

9. Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.

10. Orzecznictwo oraz  interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych

Uwaga!  Program obejmuje rozwiązywanie kazusów  z zakresu podróży służbowych, w tym w zakresie naliczania należności.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl