Image layer

Image layer

Image layer

Publiczny transport zbiorowy – już czas!

Data szkolenia
11-10-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.09 wynosi 397 PLN
Po 27.09 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy gmin, powiatów  oraz urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za organizację transportu drogowego na danym obszarze.

Cel i korzyści: Omówienie ostatnich propozycji zmian legislacyjnych dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy z dn. 16.05 2019 o  Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak powinien wyglądać harmonogram działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej z wszystkimi etapami pośrednimi. Wskazanie  warunków  dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa

Prowadzący: prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym między innymi z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu; ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego Komitetu Transportu PAN

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Deadline czy last minute – co dalej z organizacją regularnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym?

 • ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
 • ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 • rządowa propozycja zmiany w ustawie o publicznym transporcie drogowym -2019r.

2. Step by step – czyli haromonogram działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej

 • planowanie  transportu publicznego 
 • wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego – tryb przetargowy lub  bezprzetargowy (lex specialis)
 • ogłoszenie zamiaru udzielenia zamówienia publicznego
 • umowa na świadczenie usług użyteczności publicznej w transporcie pasażerskim
 • przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia i wybór operatora publicznego transportu zbiorowego

 3.Cash – czyli warunki  dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa?

 • dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych /zasady udzielania i przekazywania dopłaty do linii komunikacyjnej w transporcie drogowym/
 • dopłata do biletów ulgowych
 • dotacja celowa jako źródło współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego w organizacji przewozów użyteczności publicznej

4.Dyskusja – pytania i odpowiedzi

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl