Image layer

Image layer

Image layer

Weryfikacja operatów szacunkowych

Data szkolenia
11-12-2019
Miejsce szkolenia
Toruń, Hotel w centrum miasta, w odległości ok. 300 m od dworca PKP
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.11 wynosi 397 PLN
Po 27.11 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), zajmujący się aktualizacją opłat rocznych, ustaleniem opłat adiacenckich, ustaleniem odszkodowań, rozliczeniem zwrotów, pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych, urzędów wojewódzkich, zarządów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich  i krajowych (GDDKiA).

Cel/korzyści:

- poznanie uwarunkowań prawnych wyceny nieruchomości dla określonych celów,

- poznanie zakresu weryfikacji wyceny,

- umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych sporządzanych w celu aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, odszkodowań za pozbawienie własności i zwrotów.

Prowadzący: rzeczoznawca majątkowy oraz  pracownik samorządowy. Posiada wiedzę i doświadczenie w omawianej tematyce. Na bieżąco śledzi orzeczenia, komentarze i opinie dotyczące poprawności wycen. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami, obrotu nieruchomościami rolnymi, odszkodowań.

Czas trwania: 9.30-14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program:

 1. Zasady wyceny nieruchomości.
 2. Rodzaje wartości nieruchomości, podejścia, metody i techniki.
 3. Zakres weryfikacji operatu.
 4. Określanie wartości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 5. Określanie wartości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 6. Określanie wartości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
 7. Określanie wartości w celu ustalenia odszkodowania.
 8. Określanie wartości w celu ustalenia odszkodowania drogowego.
 9. Określanie wartości w celu zwrotu nieruchomości.
 10. Protokół z weryfikacji operatu.
 11. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego i co dalej?
 12. Powołanie biegłego czy umowa cywilnoprawna?

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl