Image layer

Image layer

Image layer

Pobór podatków, czyli co księgowy wiedzieć powinien?

Data szkolenia
10-12-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.11 wynosi 407 PLN
Po 26.11 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się naliczaniem oraz dochodzeniem należności podatkowych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się wymiarem i windykacją podatków) oraz osoby zajmujące się dochodzeniem należności publicznoprawnych innych niż podatki na rzecz gmin.

Prowadzący: praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

Czas trwania: 9.30-14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:      

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach – od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Zapłata podatku:

 • Terminy zapłaty podatku.
 • Zapłata podatku przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.
 • Zarachowanie wpłaty. Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie.
 • Od kiedy liczymy koszty upomnień.
 • Kolejność zaliczania wpłat. Kiedy należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?

2. Potrącenia:

 • Potrącenie sposobem na dłużników będących jednocześnie wierzycielami gminy.
 • Kiedy można dokonać potrącenia?
 • Czy potrzebna jest zgoda podatnika?
 • Potrącenie na wniosek dłużnika czy z urzędu? Na jaki dzień – w sytuacji potrącenia - liczymy odsetki?
 • Postanowienie o dokonaniu potrącenia. Kiedy i w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia?

3. Nadpłata podatku:

 • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje?
 • Czy podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?
 • Kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
 • Czy nadpłata to tylko podatek czy również odsetki?
 • Co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości?
 • Kiedy zwrócić nadpłatę? W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty?
 • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty? Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
 • W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty? Jakich nadpłat nie zwracamy?
 • Czy podatnikowi należą się odsetki od nadpłaty? Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki?
 • Kiedy nie można orzekać w sprawie nadpłaty? Czy nadpłata ulega przedawnieniu?

4. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, czyli podatnik oddaje gminie swój majątek za długi:

 • Komu przysługuje? Czy zawsze potrzebny jest wniosek podatnika?
 • Czy konieczne jest zawarcie umowy z podatnikiem?
 • Forma wyrażenia zgody lub jej odmowa.
 • Czy do przejęcia nieruchomości w zamian za długi potrzebna jest uchwała rady gminy?
 • Czy konieczna jest wycena przekazywanego majątku?
 • Na jaki dzień – w sytuacji przeniesienia prawa w zamian za długi - liczymy odsetki?
 • Czy konieczna jest w tej sprawie decyzja?

5. Umorzenie zaległości:

 • Kiedy, kto i jak powinien składać wniosek o umorzenie?
 • Co z wnioskami składanymi przed terminem płatności?
 • Jakie dokumenty załączyć do wniosku?
 • Co to znaczy ważny interes podatnika?
 • Co nazywamy interesem publicznym?
 • Czy organ podatkowy może czy musi umorzyć zaległość? Umorzenie podatku czy odsetek? Rozłożenie na raty podatku i umorzenie odsetek – co zrobić, gdy podatnik nie spłaca rat?
 • Czy można umorzyć pod warunkiem? Umorzenie podatku a pomoc publiczna. Umorzenie zaległego podatku z urzędu. Czy można umorzyć podatek osobie trzeciej?
 • Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach.
 • Czy są granice umorzenia? Do jakiej kwoty wójt może umorzyć podatek?

6. Przedawnienie:

 • Jaki ma wpływ na dochodzenie należnego podatku?
 • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat?
 • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia? Jak liczyć okres przedawnienia?
 • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
 • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
 • Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
 • Co zrobić z zaległością przedawnioną?

7. Pytania i dyskusja uczestników.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl