Image layer

Image layer

Image layer

Aspekty informacyjno-informatyczne działalności instytucji kultury (kontekst formalno-prawny)

Data szkolenia
06-12-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 22.11 wynosi 387 PLN
Po 22.11 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy instytucji kultury (domy, ośrodki kultury, muzea, biblioteki, instytucje artystyczne), pracownicy urzędów gmin i starostw, zajmujący się sprawami kultury.

Cel i korzyści: Zapoznanie uczestników ze zmianami stanu prawnego w zakresie regulacji z zakresu otoczenia informatycznego instytucji kultury oraz z aktualnymi wymogami i zagrożeniami z tego zakresu.

Aktualizacja wiedzy na temat stanu prawnego, analiza nowych uwarunkowań prawnych pod kątem ich zastosowania w bieżącej działalności instytucji kultury.

Prowadzący: radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program:

  1. Dostęp do informacji publicznej – BIP.
  2. Strona internetowa instytucji.
  3. Programy komputerowe w działalności instytucji.
  4. Bazy danych w działalności instytucji.
  5. Digitalizacja zbiorów.
  6. Uwarunkowania ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.
  7. Uwarunkowania związane z rozpowszechnianiem wizerunku.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl