Image layer

Image layer

Image layer

Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 września 2019 r.

Data szkolenia
05-12-2019
Miejsce szkolenia
Toruń (dokładna lokalizacja zostanie podana przed szkoleniem)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 21.11 wynosi 407 PLN
Po 21.11 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy księgowości jst, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych odpowiedzialni za rozliczanie zobowiązań podatkowych, pracownicy wystawiający faktury VAT.

Cel i korzyści: Przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT wprowadzonych w 2019 roku i planowanych od roku 2020, w szczególności: obowiązkowego split payment, Białej Listy Podatników, nowej struktury JPK i centralnego rejestru faktur, wskazanie sankcji związanych z nieprawidłowymi rozliczeniami.

Prowadzący: Doradca podatkowy, prawnik z ponad 8-letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Obowiązkowe split payment od 1 września 2019 r.

 • wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
 • co z odwrotnym obciążeniem?
 • nowy sposób wystawiania faktur do split payment,
 • czy z rachunku VAT wolno regulować zobowiązania w ZUS?

2. Biała lista podatników – nowy mechanizm weryfikacji kontrahentów,

 • weryfikacja dostawcy – w jaki sposób wytyczne Ministerstwa Finansów powinny zostać wdrożone przez szkoły wyższe?

3. JPK VDEK – nowa struktura JPK i centralny rejestr faktur.

4. Kasy fiskalne on-line:

 • obowiązek wycofania kas z papierowym zapisem kopii,
 • etapy podłączenia kas do centralnego rejestru paragonów,
 • pozostałe zmiany i aktualne problemy,
 • obowiązek podatkowy w usługach budowlanych – przełomowe orzeczenie TSUE,
 • karty paliwowe – skutki wyroku TSUE – czy i kiedy można bezpiecznie odliczyć VAT w przypadku kart paliwowych?

5. VAT w obrocie międzynarodowym – zmiana dyrektywy VAT i zmiany planowane na 2020r.

 • tzw. prewspółczynnik – aktualne interpretacje i orzeczenia.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl