Image layer

Image layer

Image layer

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Data szkolenia
06-12-2019
Miejsce szkolenia
Toruń (dokładna lokalizacja zostanie podana przed szkoleniem)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 22.11 wynosi 407 PLN
Po 22.11 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Skarbnicy JST, pracownicy wydziałów audytu i kontroli JST, dyrektorzy finansowi innych podmiotów zaangażowanych w wykonywanie obowiązków podatkowych JST.

Cel i korzyści: Uporządkowanie wiedzy na temat schematów podatkowych (MDR) i przedstawienie obowiązków związanych z ich raportowaniem.

Prowadzący: Doradca podatkowy, prawnik z ponad 8-letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Klauzula obejścia i nadużycia prawa:

 • zakres zastosowania (podatek VAT, podatki dochodowe),
 • definicje obowiązujące w roku 2018 i od 2019 (dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie, korzyść podatkowa, istotność celu, kryterium sprzeczności, definicja sztuczności, definicja czynności odpowiedniej).

2. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki:

 • Promotor,
 • Korzystający,
 • Wspomagający.

3. Zakres przedmiotowy raportowania:

 • Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych – schematy krajowe, zagraniczne i standaryzowane,
 • Kiedy raportujemy czynności opodatkowane podatkiem VAT?
 • Czynności, które kwalifikowane są jako schematy podatkowe.

Czy następujące działania wymagają raportowania: analizy prawne i podatkowe, wniesienie aportu, ustalenie współczynnika i prewspółczynnika, bieżące doradztwo podatkowe, audyty i przeglądy podatkowe, szkolenia?

4. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

 • Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz,
 • Sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów,
 • Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice,
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji,
 • Sankcje administracyjne i karne.

5. Zakres raportowanych informacji:

 • Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie,
 • Opis uzgodnienia oraz działalności gospodarczej (problem z tajemnicą przedsiębiorstwa),
 • Informacja o znanych celach,
 • Przywołanie przepisów prawa podatkowego,
 • Szacownie korzyści podatkowej lub wartości aktywa w podatku odroczonym,
 • Opis czynności służących realizacji uzgodnienia,
 • Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu.

6. Wewnętrzne procedury MDR – czy są obowiązkowe?

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl