Image layer

Image layer

Image layer

Działalność Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej po zmianach 1 stycznia 2019 r. i w związku z RODO

Data szkolenia
17-02-2020
Miejsce szkolenia
Toruń
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.02 wynosi 397 PLN
Po 03.02 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Skarbnicy JST, pracownicy działów księgowości rozliczający działalność kasy zapomogowo-pożyczkowej, członkowie organów kasy

Cel i korzyści: Omówione zostaną zasady obowiązujące po dwóch kluczowych dla PKZP nowelizacjach:

 • po zmianach w styczniu 2019 r. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. O związkach zawodowych,
 • problematyka administrowania danymi członków PKZP i związane z tym obowiązki

Prowadzący: Prawnik, doktor nauk prawnych, posiada ponad 16-to letnie doświadczenie w prawie pracy. Prowadzi własną działalność oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z Gdyni. W latach 2017 –2019 wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Przez wiele lat aktywnie zaangażowana jako członek grup roboczych przy Komisji Europejskiej w sprawy związane z delegowaniem pracowników. Autorka kilkuset publikacji,  współpracownik Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR oraz Wolters Kluwer Polska. Ekspert projektów międzynarodowych realizowanych przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Członek Polskiego Stowarzyszenia HR i doświadczony trener

Czas trwania: 10.00 – 15.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

 1. Omówienie przepisów rozporządzenia określającego zasady działania Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.
 2. Do kogo adresowana jest pomoc z PKZP po zmianach przepisów ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. i czy potrzebne są zmiany w Statucie? 
 3. Treść uchwały o wpisowym dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.
 4. Obowiązkowa treść statutu PKZP.
 5. Rola pracodawcy w działalności PKZP.
 6. Jak przeprowadzane są wybory do organów PKZP?
 7. Co powinien zawierać Regulamin Zarządu PKZP i jakie Zarząd musi wydać uchwały?
 8. Jak działają pozostałe organy PKZP ich skład i kompetencje?
 9. Fundusze PKZP?
 10. Jakie zmiany należy dokonać aby osoby wykonujące pracę na podstawie umów prawa cywilnego – zleceniobiorcy, i osoby samozatrudnione mogły korzystać z PKZP (zmiany wymagane po 1 stycznia 2019 r.)?
 11. Czy niezbędny jest i jaką ma zawierać treść Regulamin udzielania pożyczek i zapomóg?
 12. Dlaczego PKZP musi mieć własną Politykę Ochrony Danych Osobowych i co ma się w treści tego dokumentu znajdować?
 13. Jakie obowiązki informacyjne ciążą na PKZP w związku z RODO ?
 14. Czy możliwe jest ściąganie zaległości pożyczkobiorcy bezpośrednio z wynagrodzenia poręczyciela.
 15. Treść uchwały dotyczącej pożyczek i zapomóg.
 16. Regulamin kontroli.
 17. Sprawozdanie z działalności.
 18. Przyjmowanie druków i formularzy.
 19. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl