Image layer

Image layer

Image layer

Urzędnik doskonały - trening umiejętności komunikacji interpersonalnej

Data szkolenia
18-02-2020
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.02 wynosi 397 PLN
Po 04.02 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy biur obsługi klienta urzędów jst i ich jednostek organizacyjnych mający kontakt z petentami, pracownicy pomocy społecznej, instytucji kultury, służby zdrowia, spółdzielni mieszkaniowych oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności komunikacyjnych

Cel:

  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
  • świadome posługiwanie się mową ciała,
  • poznanie własnego stylu zachowań i jego analiza,
  • poszerzenie wiedzy w zakresie technik i metod komunikacji,
  • zmniejszenie ilości błędów i pomyłek komunikacyjnych,
  • poznanie metod ułatwiających komunikację w trudnych sytuacjach.

Prowadzący: trener biznesu, coach, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca  z twórczym i innowacyjnym podejściem do zadań praktyki trenerskiej oraz konsultanckiej. Tworzy i promuje nowe, nieszablonowe rozwiązania wspomagające funkcjonowanie osób, zespołów oraz organizacji. Autorka projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz administracji publicznej

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach-od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia

   a. Przekazanie celów szkoleniowych,

   b. Zagadnienia,

   c. Zawarcie Kontraktu z uczestnikami.
2. Komunikacja-  definiowanie pojęć i wybrane modele komunikacji:

   a. Definicja i rodzaje komunikacji,

   b. Model analizy aktu komunikowania perswazyjnego Harolda Lasswella,

   c. Model przekazu sygnałów Shannnona oraz Wearera.

3. Kanały komunikacji:

   a .komunikacja werbalna,

   b. komunikacja niewerbalna.

4. Specyfika komunikacji interpersonalnej urzędnika.

5. Zakłócenia  i bariery w komunikacji.

6.Rola urzędnika w przezwyciężaniu barier.

7. Style komunikowania się urzędnika z petentami.

   a. Własne JA,

   b. Model Oko Johari.

8. Asertywne komunikowanie się.

   a. tęcza zachowań,

   b. asertywna odmowa.

9. Konstruktywna krytyka.

10. Elementy mowy ciała.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl