Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprow

Data szkolenia
27-03-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.03 wynosi 240 PLN
Po 23.03 cena szkolenia wynosi 240 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych 

Cel i korzyści: Przypomnienie obowiązujących zasad udostępniania informacji publicznej oraz podniesienie świadomości pracowników w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście nowych zasad ochrony danych. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili odpowiedzieć na każdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej (także na tzw. "trudne wnioski"). Uczestnicy uzyskają informacje jak odróżnić wniosek o informację prostą od wniosku o informację przetworzoną. Uzyskają praktyczne informacje jak przygotować decyzję administracyjną odmawiającą udostępnienia informacji publicznej (jak zredagować uzasadnienie takiej decyzji). Podczas szkolenia przeprowadzona zostanie także analiza orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. 

Prowadzący: Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Czas trwania: 11.00 – 15.00.

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.  W cenie:  dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (w formie pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w formie elektronicznej 

PROGRAM:

1. Pojęcie informacji publicznej (informacja prosta a informacja przetworzona).

2. Osoba pełniąca funkcje publiczną, funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, sprawa szczególnie istotna dla interesu publicznego- praktyczne znaczenie pojęć.

3. Formy udostępniania informacji publicznej. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej w praktyce (na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową, postępowania w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem), jak postępować z wnioskami anonimowymi.

4. Kategorie informacji podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.

5. Kategorie informacji nie podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.

6. Koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji.

7. Konsekwencje odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona.

8. Jak powinien wyglądać BIP urzędu, aby spełniał wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, a jednocześnie spełniał wymogi RODO.

9. W jaki sposób formułować zapisy w BIP, aby był on przejrzysty i czytelny dla klientów? (przykłady różnych praktyk).

10. Co to jest dokument urzędowy w rozumieniu ustawy? Jakie informacje i dokumenty powinny być udostępniane na wniosek a jakie zamieszczane w biuletynie? (stosowane praktyki a obowiązujące przepisy).

11. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej.

12. Procedura możliwości odmowy realizacji obszernych wniosków "paraliżujących" funkcjonowanie urzędu, gdy przygotowanie odpowiedzi spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.- informacja przetworzona.

13. „Prawo do ochrony własnego wizerunku” w kontekście udostępniania informacji publicznej( wizerunek urzędnika a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

14. Transmisja sesji, udostępnianie nagrań z sesji a RODO. Czy przed publikacją transmitowanej wcześniej sesji należy dokonać anonimizacji nagrania w szczególnych przypadkach naruszenia zasad przez radnych.

15. Udostępnianie informacji publicznej a Kodeks postępowania administracyjnego.

16. Udostępnianie informacji a prawo prasowe.

17. Trudne sprawy z praktyki administracyjnej (praktyczne przykłady rozstrzygnięć, przykład uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na obszerność wniosku).

18. Analiza wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego udostępniania dokumentów z audytu

19. Udostępnianie informacji publicznej a projekt ustawy o jawności życia publicznego. 
 
Powyższe szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.  Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.  Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. 
 
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji. 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl