Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Data szkolenia
27-03-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.03 wynosi 240 PLN
Po 23.03 cena szkolenia wynosi 240 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel i korzyści: Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Prowadzący: Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Czas trwania: 11.00 – 15.00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W cenie:  dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (w formie pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w formie elektronicznej

Program szkolenia

1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów.

2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:

 • Odsetki 091, 092.
 • Wpływy z różnych opłat 069, a 097.
 • Inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:

 • Materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606.
 • Oprogramowania 430 a 421, 443, 424.
 • Umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409.
 • Nagród konkursowych 419 a 304.
 • Opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443.
 • Świadczeń 311 a 302.
 • Delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442.
 • Ekspertyz 439.
 • Tłumaczeń 438.
 • Usług między JST 433.
 • Energii 426.
 • Usług zdrowotnych 428 a 430.
 • Szkoleń 455, 470 i 430.
 • Opłat komorniczych 461.
 • Remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

6. Pytania.

 

Powyższe szkolenie realizowane będzie w formie on-line.

Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.

Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju.

Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

 

Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl