Image layer

Image layer

Image layer

SZKOLENIE ONLINE: ARKUSZE, CZYLI ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. PLANOWANIE, FINANSOWANIE, NADZOROWANIE ORAZ INNE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA

Data szkolenia
30-03-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.03 wynosi 229 PLN
Po 25.03 cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

OPIS ZAJĘĆ: Szczegółowe omówienie przepisów i terminów w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli ze względu na to, że arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, który stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów szkół i przedszkoli

 

PROWADZĄCY: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 150.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener: Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu OTUS, ośrodków FRDL w całym kraju, Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), WOKKiSS w Poznaniu,  WCIES w Warszawie, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, współpracuje z niektórymi RIO i SKO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy, samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

TERMIN SZKOLENIA: 30 marca 2020 r., godz. 11.00 – 15.00.

CENA: Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

PROGRAM:

1. ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PLACÓWEK NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 • Fundamentalne zasady w organizacji szkoły/przedszkola w powiązaniu z budżetem samorządu- o czym bezwzględnie należy pamiętać i dlaczego arkusz stanowi narzędzie w optymalizowaniu samorządowych wydatków?
 • Zadania statutowe w arkuszu, czyli dlaczego bez znajomości statutu arkusza nie napiszemy i nie zweryfikujemy?
 • RIO, NIK– dlaczego przeglądają arkusze i czego tam szukają?
 • Związki zawodowe, Kurator oświaty, Organ prowadzący- zakres upoważnień, kompetencji i znaczenie dla organizacji szkoły/przedszkola.
 • Kontrola zarządcza w arkuszu- czyli obszary tzw. wysokiego ryzyka w arkuszach. Wymienimy wszystkie i zminimalizujemy potencjalne straty dla budżetu.
 • Planowanie organizacji w arkuszach- weryfikacja przez organy nadzorujące. Gdzie leżą nadmierne wydatki?
 • Konsekwencje zatwierdzonych arkuszy- dla wszystkich stron: FINANSOWE, KADROWE.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach/przedszkolach- nie zawsze więcej znaczy efektywniej.
 • zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, inne „dochodzące”.
 • zajęcia wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów- godzina dyrektorska a statutowa. Podstawowe różnice dla budżetów.

2. KADRY W OŚWIACIE,  CZAS PRACY NAUCZCIELI, OBOWIĄZKI USTAWOWE, OBOWIĄZKI STATUTOWE.

 • kadra pedagogiczna kierownicza- ustalanie obniżek, przydział godzin, kadencyjność, planowanie w arkuszu,
 • kadra nauczycielska: zatrudnienie bez błędów formalnych, zatrudnienie dające spełnić warunek ustawowy utrzymania średniego wynagrodzenia, „drogie” rozwiązania kadrowe, przydział godzin ponadwymiarowych, prawidłowe rozumienie planowania i wypełniania pensum, dopełnienia, ograniczenia, uzupełnienia, przenoszenia, urlopowania, stany nieczynne, etc.
 • „pełnoetatowcy” i „niepełnoetatowcy”, „ponadwymiarowcy”- na co tu zwracamy szczególnie uwagę?
 • obowiązki  kadry pedagogicznej w ramach 40 godzinnego czasu pracy.
 • inne ważne zmiany, mające wpływ na politykę kadrową dyrektora szkoły, a zatem też na finanse samorządu.

3. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl