Image layer

Image layer

Image layer

WEBINARIUM: ROZLICZENIE FINANSOWE POMIĘDZY GMINAMI W PRZYPADKU UCZNIÓW NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI GMINY PROWADZĄCEJ LUB DOTUJĄCEJ PRZEDSZKOLE LUB INNĄ FORMĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Data szkolenia
28-05-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 25.05 wynosi 240 PLN
Po 25.05 cena szkolenia wynosi 240 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

CELE I KORZYŚCI SPOTKANIA: Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką zajęć, z uwzględnieniem rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących finansowego rozliczenia pomiędzy gminami za uczniów placówek wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO: pracowników urzędów gmin prowadzących finansowe rozliczenie pomiędzy gminami za uczniów placówek wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

PROWADZĄCA: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych

TERMIN SZKOLENIA: 28 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem

PROGRAM:

  1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej przedszkole (inną formę wychowania przedszkolnego).
  2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Pojęcie wydatków bieżących.
  4. Statystyczna liczba uczniów.
  5. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji.
  6. Stosowanie przepisów art. 43 ust 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do rozliczeń finansowych pomiędzy gminami.
  7. Przypadek braku na terenie gminy placówek wychowania przedszkolnego.
  8. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  9. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ucznia, który uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.
  10. Rozliczenie pomiędzy gminami w w/w zakresie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl