Image layer

Image layer

Image layer

WEBINARIUM: ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB)

Data szkolenia
25-05-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.05 wynosi 239 PLN
Po 20.05 cena szkolenia wynosi 239 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
 • Przedstawienie dokumentów, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego.
 • Zapoznanie z obowiązkami w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy Prawo Budowlane.
 • Wskazanie metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartości protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 • Przedstawienie zasad rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.
 • Omówienie zasad wypełniania książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem: rożnych sytuacji nietypowych i nieprzewidzianych w książce, elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością, informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego.

ADRESACI SZKOLENIA: Właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi

PROWADZĄCY:  licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i zajęciach związanych z rynkiem nieruchomości.

TERMIN SZKOLENIA: 25 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.30.

CENA: Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem

PROGRAM:

1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • ustawa prawo budowlane,
 • obowiązki właściciela i zarządcy,
 • sankcje karne.

2. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

 • rodzaje i terminy wykonywania kontroli: rocznych i pięcioletnich, pozostałych,
 • osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

3. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 • zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
 • zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
 • struktura i zawartość protokołu z kontroli.

4. Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

 • podstawa prawna,
 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):

          - wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,

          - wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,

          - gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,

          - jak dokumentować dokumentację techniczną,

          - zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,

          - dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,

          - dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl