Image layer

Image layer

Image layer

WEBINARIUM: ZMIANY W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW OŚWIATY W CZASIE EPIDEMII

Data szkolenia
26-05-2020
Miejsce szkolenia
ONLINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 21.05 wynosi 269 PLN
Po 21.05 cena szkolenia wynosi 269 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

CELE I KORZYŚCI:

 • Doprecyzowanie obowiązków dyrektora placówki oświatowej w zakresie wykonywania pracy zdalnej przez zatrudnionych pracowników, w tym zasad realizacji, rozliczania zajęć, a także pracy pracowników niepedagogicznych.
 • Omówienie zasad naliczania wynagrodzenia i jego poszczególnych składników za czas przestoju, gotowość do pracy, realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących badań profilaktycznych, urlopów, zwolnień od pracy, a także kwestii BHP w związku z koronawirusem.

ADRESACI: kadra kierownicza szkół i przedszkoli, osoby realizujące zadania kadrowe i płacowe w jednostkach oświatowych a także w centrach usług wspólnych, zespołach obsługi oświaty, przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za nadzór nad placówkami oświatowymi.

PROWADZĄCY: dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

TERMIN SZKOLENIA: 26 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem

Program:

1. Wykonywanie pracy zdalnej – obowiązki dyrektora:

 • ustalenie zasad realizowania zajęć,
 • rozliczanie zajęć,
 • komunikacja z rodzicami i uczniami,
 • praca zdalna pracowników niepedagogicznych.

2. Gotowość do pracy w ramach przestoju:

 • wynagrodzenie za czas przestoju i gotowości do pracy,
 • problematyka ewidencjonowania pozostawania w gotowości do pracy,
 • gotowość do pracy a wykonywanie pracy zdalnej.

3. Wynagrodzenie pracowników:

 • wynagrodzenie za zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • składniki wynagrodzenia, do których nauczyciele zachowują prawo, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dodatku za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. Badania profilaktyczne:

 • obowiązkowe badania,
 • brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni,
 • możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania.

5. Urlopy i zwolnienia od pracy:

 • dopuszczalność polecenia wykorzystania urlopu przez pracownika,
 • opieka na dziecko,
 • zasiłek opiekuńczy – nowe regulacje specjalne.

6. Kwestie BHP

 • możliwość powstrzymania się od pracy,
 • dopuszczalność badania temperatury pracowników,
 • środki ochrony indywidualnej.

7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl