Image layer

Image layer

Image layer

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (W KAZUSACH). ZMIANY W 2017 ROKU.

Data szkolenia
14-12-2017
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.12 wynosi 305 PLN
Po 07.12 cena szkolenia wynosi 339 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Sekretarze, pracownicy działów kadr, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

Korzyści: Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych stosujących w/w ustawę. Korzyści dla uczestnika:

- nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów ustawy o zfśs w praktyce (prawidłowa ocena sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, wydatki „obarczone ryzykiem popełnienia błędu, praca komisji socjalnej „od kuchni”, dobre praktyki w zakresie regulaminu fundusz itp.)

- zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP)

- wymiana doświadczeń w zakresie stosowania ustawy o zfśs w różnych jednostkach

- uzyskanie wiedzy w zakresie wysokości odpisów podstawowych na fundusz  socjalny w 2017 r

- możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie   zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

- zapoznanie  się ze  zmianami wprowadzonymi w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  ustawą  z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawienia otoczenia prawnego przedsiębiorców Dz.U. 2016 poz. 2255

UWAGA : Szkolenie uwzględnia rozwiązywanie kazusów (studium przypadków) w zakresie ZFŚS

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl