Image layer

Image layer

Image layer

REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO RODO

Data szkolenia
10-01-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.01 wynosi 323 PLN
Po 2.01 cena szkolenia wynosi 359 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane do Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, informatyków, osób odpowiedzialnych za kwestie danych osobowych w organizacji, kierowników jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Korzyści:

Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym: zdefiniowanie podstawowych pojęć i problemów pojawiających się na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych, przedstawienie obowiązków administratora danych i konsekwencji ich niedopełnienia, przybliżenie problematyki organizacji systemu ochrony danych osobowych, charakterystyka działalności organu nadzorczego oraz przybliżenie praktyki stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Korzyści płynące ze szkolenia:
- zaznajomienie z procedurami ochrony danych osobowych oraz unijną reformą systemu ochrony danych
- znajomość obowiązków administratora danych oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych i ich realizacja w praktyce
- uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych, ich udostępniania, realizacji obowiązku informacyjnego, uprawnień osób, których dane dotyczą, przygotowania do rejestracji zbiorów danych oraz wdrożenia systemu zabezpieczeń
- uzyskanie wiedzy o kompetencjach organu nadzorczego

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl