Image layer

Image layer

Image layer

IMPREZY W PASIE DROGI PUBLICZNEJ - PROCEDURY, TEORIA I PRAKTYKA. ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU, ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I ZEZWOLENIE NA ODBYCIE IMPREZY MASOWEJ

Data szkolenia
20-02-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.02 wynosi 341 PLN
Po 13.02 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do  projektantów organizacji ruchu oraz inżynierów ruchu drogowego, pracowników organów administracji publicznej – zarządców dróg, organów zarządzających ruchem na drodze, pracowników wykonawców robót drogowych, inwestorów realizujących roboty w pasie drogi publicznej, organizatorów imprez w pasie drogi publicznej ( imprezy rowerowe, imprezy biegowe, inne), organizatorzy wystaw w pasie drogi publicznej, telewizje publiczne, telewizje komercyjne, organizatorzy koncertów, studia filmowe, producenci filmowi, organizatorzy gali komercyjnych, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

Korzyści: Celem szkolenia jest:

- Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu,

- Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu,

- Celowość zmian w organizacji ruchu,

   * specyfika biegów,

   * specyfika imprez rowerowych,

   * specyfika wystaw w pasie drogi publicznej,

   * specyfika planów filmowych,

   * specyfika koncertów,

   * specyfika zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i inne imprezy,

   * specyfika studia telewizyjnego w pasie drogi publicznej.

- Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych w projekcie czasowej organizacji ruchu,

- Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,

- Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,

- Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,

- Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,

- Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu,

- Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych),

- Niezbędne dokumenty w celu uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy (art. 65 - 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym),

- Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.

- Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z odbyciem imprezy masowej.

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych) i decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy .

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl