Image layer

Image layer

Image layer

PRAWO PRACY W OŚWIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 01.01.2018 R.

Data szkolenia
20-02-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.02 wynosi 305 PLN
Po 13.02 cena szkolenia wynosi 339 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Dyrektorzy ( zastępcy) jednostek organizacyjnych oświaty,  szkół, przedszkoli itp., pracownicy kadr w/w jednostek, pracownicy zespołów obsługi administracyjnej oświaty, pracownicy jednostek samorządowych nadzorujących oświatę.

Korzyści: Celem szkolenia jest nabycie i aktualizacja wiedzy w zakresie prawa pracy w placówkach oświatowych  (zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz.2203).  Korzyści płynące ze szkolenia:

- nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce (interpretacje własne)

- zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne,  PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP)

- wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych  placówkach oświatowych

- uzyskanie wiedzy w zakresie   wprowadzonych zmian   przepisów prawa pracy w oświacie

- możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie  zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl