Image layer

Image layer

Image layer

ZASADY NALICZANIA ORAZ ROLA OPŁATY SKARBOWEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Data szkolenia
17-04-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.04 wynosi 323 PLN
Po 10.04 cena szkolenia wynosi 359 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędy gmin/miast - skarbnicy, dyrektorzy wydziałów podatkowych, urzędy stanu cywilnego, wydziały architektury, wydziały komunikacji, urzędy marszałkowskie, urząd wojewódzki, inspektoraty nadzoru budowlanego, powiatowe urzędy pracy.

Korzyści: Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy, zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem sądów w zakresie opłaty skarbowej, zapoznanie się z procedurami zwrotów opłaty skarbowej.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Szkolenie  polegać będzie na intensywnych, merytorycznych , interaktywnych zajęciach, w których stosowane będą metody: prezentacja multimedialna, interaktywny wykład z możliwością bieżącego wyjaśniania niejasności, zadawania pytań i dyskusji, analiza konkretnych przypadków i ich rozwiązywanie.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl