Image layer

Image layer

Image layer

UMOWY Z TWÓRCAMI I ARTYSTAMI W 2018 ROKU

Data szkolenia
18-05-2018
Miejsce szkolenia
Toruń- miejsce zostanie podane przed szkoleniem
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.05 wynosi 314 PLN
Po 11.05 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:Szkolenie skierowane jest do  pracowników samorządowych  instytucji kultury (ośrodki kultury, biblioteki, teatry, muzea,  itp.),  wydziałów  kultury  gmin, powiatów,  urzędów  marszałkowskich i  innych  instytucji  zawierających  umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, zamawiania  utworów itp.

Korzyści:Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów, jakie mogą zostać zawarte w zależności od podmiotu i przedmiotu umowy, z wybiórczymi elementami prawa autorskiego mającego znaczenie przy zawieraniu umów oraz innymi prawami w obszarze prawa autorskiego. Jak rodzaj umowy wpływa na rozliczenia podatkowe? Odpowiedzialność stron za naruszenia  postanowień zawartej umowy.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl