Image layer

Image layer

Image layer

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH GMIN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Data szkolenia
21-05-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 14.05 wynosi 314 PLN
Po 14.05 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Skarbnicy, pracownicy samorządowi działów finansowych i podatkowych, których zakres czynności obejmuje księgowanie i windykacje należności cywilnoprawnych; pracownicy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych; pracownicy administracji publicznej prowadzący czynności egzekucyjne.

Korzyści: Szkolenie obejmuje bardzo istotne zmiany w przepisach dotyczące min: prawidłowego naliczania odsetek od należności cywilnoprawnych gmin, kosztów windykacyjnych, gmin jako podmiotu stosujących ustawę o terenach zapłaty w transakcjach handlowych itd. Powyższe kwestie mają bardzo istotne znaczenie dla prawidłowego ustalania należności gminy. Szkolenie obejmuje również inne istotne zmiany w przepisach mających wpływ na windykacje dochodów gminy.

Szkolenie pozwoli na zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia, skonsultowanie jednostkowych problemów występujących przy realizacji zadań związanych z tematyką szkolenia, uzyskanie informacji nt. najnowszych orzeczeń sądów i interpretacji przepisów prawa, wymianę doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl