Image layer

Image layer

Image layer

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JEJ WPŁYW NA SYSTEM OCHRONY DANYCH W POLSCE. NOWE ZADANIA ADMINISTRATORÓW DANYCH

Data szkolenia
14-06-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.06 wynosi 314 PLN
Po 07.06 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane do Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, osób odpowiedzialnych za sprawy danych osobowych w organizacji, kierowników jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego, także przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, wszystkich osób prowadzących zbiory danych i pracujących na zbiorach danych- zainteresowanych tematyką.

Korzyści:

CELE I KORZYŚCI: Przekazana zostanie wiedza, która pozwoli przygotować się jednostce samorządu terytorialnemu do nowego rozporządzenia unijnego RODO, w tym także:

- zmiany - nowe definicje, które wskazuje nowy akt oraz dokumentacja która jest wymagana.

- najbardziej typowe zagrożenia związane z utratą danych osobowych nie tylko w jst, ale i poza nim oraz podstawy RODO- tj. podstawowe nowe definicje, założenia tego aktu,

- kary i konsekwencje nie przestrzegania rozporządzenia.

- wskazane zostaną najbardziej wrażliwe miejsca naruszenia danych.

- przedstawiona zostanie dokumentacja, która jest wymagana w nowym akcie prawnym, a więc nowe klauzule informacyjne, ewidencje i omówione co nowe dokumenty powinny zawierać.

- wskazane będą elementy na które wyczulony jest GIODO (i prawdopodobnie będzie również nowy organ - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl