Image layer

Image layer

Image layer

NAJNOWSZE PRZEPISY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, OBOWIĄZUJĄCE OD 9 MARCA 2018 ROKU I KONSTYTUCJA DLA BIZNESU - JAK SKUTECZNIE WPROWADZIĆ W ŻYCIE NOWE REGULACJE -

Data szkolenia
15-06-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.06 wynosi 314 PLN
Po 08.06 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących  samorządy.

Korzyści: Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu uchwalania nowych przepisów prawa miejscowego, wdrożenia w życie najnowszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązujących od 9 marca 2018 roku, założeń Konstytucji dla przedsiębiorców i jej wpływu na funkcjonowanie zezwoleń, pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, zastosowania prawa w różnych przypadkach w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa i szerokiej praktyki wraz ze wzorami koniecznych dokumentów.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl