Image layer

Image layer

Image layer

OPODATKOWANIE DOTACJI VAT, SPLIT PAYMENT, KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH, ODWROTNE OBCIĄŻENIE, KASY FISKALNE I INNE NOWOŚCI W VAT 2018

Data szkolenia
19-06-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 12.06 wynosi 332 PLN
Po 12.06 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy samorządowi służb finansowo-księgowych JST,  pracownicy księgowości w jednostkach administracji publicznej,  jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, spółek komunalnych,  osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE.

Korzyści: Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do pracy na ich stanowisku m.in. znajomość zmian w regulacjach dotyczących VAT istotnych dla sektora finansów publicznych jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń).

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl