Image layer

Image layer

Image layer

PRAWO WODNE W PRAKTYCE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Data szkolenia
18-06-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.06 wynosi 323 PLN
Po 11.06 cena szkolenia wynosi 359 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: zarządy, pracownicy odpowiedzialni za opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przygotowujący taryfy dla wody i ścieków. Urzędy gmin: pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska; Starostwa: pracownicy ochrony środowiska.

Korzyści: Celem szkolenia będzie omówienie zakresu nowych regulacji prawnych, w tym zakresu i kompetencji organów, nowych kompetencji gmin, kwestii dotyczących budownictwa wodnego i melioracji wodnej, zarządzania wodami. Wskazanie uprawnień nowego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl