Image layer

Image layer

Image layer

ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA I ZARZĄDCY OBIEKTU BUDOWLANEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA BUD

Data szkolenia
30-07-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.07 wynosi 332 PLN
Po 23.07 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów budownictwa, wydziałów planowania i inwestycji, organów architektoniczno-budowlanych w tym organów kontrolnych, właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich przeznaczenia.

Korzyści:

Podczas szkolenia:

- zostanie omówiona i przybliżona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego,

- podane będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego,

- omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz z podaniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Budowlane,

- wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego,

- omówione zostanie wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce,
  • elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością,
  • informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć.

- przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl