Image layer

Image layer

Image layer

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNY KURS UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA, NAJLEPSZYCH PRAKTYK ORAZ WYNIKÓW KONTROLI

Data szkolenia
24-07-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 16.07 wynosi 566 PLN
Po 16.07 cena szkolenia wynosi 629 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Kurs skierowany jest do  przedstawicieli jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Korzyści: Celem kursu  jest omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonanie analizy zasad udzielenia zamówień przez pryzmat orzecznictwa TSUE, KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. Dyskusyjny i praktyczny charakter szkolenia to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl