Image layer

Image layer

Image layer

SPLIT PAYMENT / PODZIELONA PŁATNOŚĆ, ZAKRES DYSPONOWANIA ŚRODKAMI JEDNOSTKI, NALEŻYTA STARANNOŚĆ, KASY FISKALNE, REJESTRY PODATNIKÓW VAT, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, SPRAWDZANIE RACHUNKU BANKOWEGO...

Data szkolenia
27-07-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.07 wynosi 332 PLN
Po 20.07 cena szkolenia wynosi 369 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy samorządowi służb finansowo-księgowych JST,  pracownicy księgowości w jednostkach administracji publicznej,  jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, spółek komunalnych, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE.

Korzyści: Uczestnik nabędzie znajomość zmian w przepisach jak i najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY  PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl