Image layer

Image layer

Image layer

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE WG NOWEGO PRAWA WODNEGO – RODZAJE OPŁAT, SPOSÓB ICH KALKULOWANIA, PROCEDURA WYMIERZENIA OPŁATY, WŁAŚCIWE ORGANY WÓD POLSKICH, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Data szkolenia
21-08-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.08 wynosi 323 PLN
Po 07.08 cena szkolenia wynosi 359 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, starostw powiatowych odpowiedzialni za odprowadzanie opłat za pobór wód, odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód deszczowych oraz za pobór opłaty za zmniejszoną retencję.

Korzyści: Poznanie nowych zasad naliczania opłat związanych z korzystaniem z zasobów wodnych, organów pobierających opłaty, procedury i sposobów kwestionowania naliczonych opłat. Przedstawienie praktycznych sposobów naliczania opłaty na podstawie konkretnych pozwoleń wodnoprawnych. Informacje nowym rodzaju opłaty za zmniejszoną retencję i obowiązkach gmin związanych z jej poborem.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl