Image layer

Image layer

Image layer

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2018 R. W KONTEKŚCIE ZMIAN ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PROJEKTOWANEJ USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO ORAZ ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ

Data szkolenia
23-08-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.08 wynosi 314 PLN
Po 09.08 cena szkolenia wynosi 349 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane do pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych, do członków komisji przetargowych, osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych oraz wykonawców, chcących zapoznać się ze zmieniającymi się zasadami udzielania zamówień, które mają bezpośredni wpływ na poprawne przygotowanie i złożenie oferty oraz realizację zamówienia.

Korzyści: Każdy proces, którym zarządzamy obarczony jest tym większym ryzykiem im więcej w nim zachodzących zmian. Wobec bardzo istotnych nowelizacji w zasadach udzielania zamówień publicznych, wprowadzanych w roku 2018 w związku z reformą zasad ochrony danych osobowych, zmianą przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz projektowaną ustawą o jawności życia publicznego, za cel szkolenia przyjęto przede wszystkim omówienie wpływu tych zmian na proces udzielania i kontroli zamówień publicznych. Co więcej, sukcesywnie wdrażane są już nowe zasady elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych, które wciąż budzą prawne i organizacyjne wątpliwości, dlatego niniejsze szkolenie uwzględnia również dyskusyjny moduł mający na celu zobrazować założenia elektronicznych zamówień oraz wyjaśnić wątpliwości z związanych z tym obszarem. To również doskonała okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych przy udzielaniu zamówień, które zawsze są wymierną wartością dodaną wynoszoną ze szkoleń.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl