Image layer

Image layer

Image layer

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE - REALIZACJA ZADANIA WŁASNEGO GMINY W POSTACI POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Data szkolenia
20-08-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.08 wynosi 350 PLN
Po 06.08 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej, zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługi szkół.

Korzyści: Omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury wynikającej z kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa SKO. Prawidłowe skonstruowanie regulaminu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz umiejętne powiązanie rozstrzygnięć ustawy o systemie oświaty z postępowaniem administracyjnym ustalonym Kpa.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl