Image layer

Image layer

Image layer

KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 (KWALIFIKOWALNOŚĆ, LUKA FINANSOWA, POMOC PUBLICZNA, TRWAŁOŚĆ I ZMIANY W PROJEKTACH UNIJNYCH) NOWOŚCI 2018

Data szkolenia
22-08-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.08 wynosi 360 PLN
Po 08.08 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Samorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne, instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje
Wdrażające/ Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Cele:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

- jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/ rozeznania  rynku;

- jak świadomie zaimplementować do realizowanego projektu zmiany wynikające  z nowelizacji wytycznych;

- jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020;

- jak traktować oszczędności w projektach;

- jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc.);

- w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów;

- jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu;

- na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy);

- jak zachować trwałość projektu;

- jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS;

- jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Korzyści:

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

- szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane;

- poznasz najnowsze interpretacje Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków;

- usprawnisz proces realizacji zamówień  w ramach zasady konkurencyjności;

- zmniejszysz ryzyko korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów zarówno w okresie realizacji projektu, trwałości i całym okresie archiwizacji dokumentów.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl