Image layer

Image layer

Image layer

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS W RAMACH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH 2014-2020 - NOWOŚCI 2018

Data szkolenia
23-08-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 09.08 wynosi 360 PLN
Po 09.08 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także
do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Korzyści: Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej
(w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej
2014-2020. Prowadzący dostosowuje program szkolenia do uczestników, którzy
są na sali szkoleniowej i nie omawia zagadnień ich nie dotyczących.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl